Fotogalerie: napojení kanalizace

Fotogalerie: Čistění kanalizačních vpustí

Fotogalerie: výstavba plotu

Fotogalerie: stavba garáže

Fotogalerie: stavba zábradlí přes potok

Fotogalerie: doprava vánočního stromu 2015

Fotogalerie: doprava vánočního stromu 2016

Fotogalerie: Údržba komunikací

Fotogalerie: zahradnické práce

Fotogalerie: Oprava technické budovy

Fotogalerie: oprava chodníku

Fotogalerie: Doprava vánočního stromu 2017

Fotogalerie: Výroba sněhových zábran

Fotogalerie: stavba urnových hrobů

Fotogalerie: instalace smuteční vývěsní skříňky