Údržba komunikací

Technické služby Ludgeřovice, s.r.o. zajišťují pravidelnou údržbu komunikací po celý rok. V jarních měsících provádíme úklid posypového materiálu, v létě pletí travin a drobné udržovací práce na komunikacích, na podzim úklid listí, v zimě pak pravidelnou údržbu a úklid sněhu.

Rozsáhlejší opravy komunikací zajišťujeme ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Moravskoslezkého kraje.

Úklid sněhu zajišťujeme pro právnické i fyzické osoby ručně, popřípadě pomocí naší techniky.