Technické služby Ludgeřovice

CENÍK STROJU A ZAŘÍZENÍ VČ. OBSLUHY

Odvoz dřevin, thují, komunálního odpadu, cihel, betonu  na řízenou skládku:

1x vlečka do 1,5 tuny

1x vlečka do 3 tun                

1x vlečka do 9 tun

6x kontejner do 7 tun (bočnice výška 150 cm) 

1x kontejner do 7 tun (bočnice výška 250 cm)

1x kontejner do 7 tun, zpevněný (bočnice výška 50 cm)

Doprava odpadu odvezená na výše uvedených dopravních prostředcích je do 5 km..........790,- Kč ( bez DPH )

Doprava odpadu odvezená na výše uvedených dopravních prostředcích nad 5 km    ...........80,- Kč ( bez DPH) za každý km        

 

Za odvoz a skládku bude přijata hotovost a následně vystaven příjmový dańový doklad nebo faktura vystavený pracovníkem Technických služeb Ludgeřovice. Vlečka nebo kontejner bude přistaven na Vámi  určené místo. V případě požadavku nakládky  dřevin pracovníky TSL bude účtován dle výše uvedeného ceníku.

 

Odvoz suti, betonu, odpadu, trávy apod. na skládku SOMY Markvartovice: 

Bude přijata adresa zákazníka. Dále se  vydán dodací list pro evidenci odvozu odpadu. Na podkladu vážního listu ze skládky bude provedena fakturace za odvoz.  Tento bude doručen zákazníkovi společně s fakturou.

 

 

        Specifikace a ceník odpadu na skládce Marius Pedersen a.s.
beton bez příměsi 460 Kč/t
cihly bez příměsi 460,- Kč/t

směsi betonu, cihel tašek, keramických výrobků

bez příměsi 460,- Kč/t
izolační materiály  

     1540,- Kč/t

biologicky rozložitelný odpad          860,- Kč/t
biologicky nerozložitelný odpad                

        1690,- Kč/t

směsný komunální odpad    

          1690,- Kč/t

    dřevo                                                                                                              860,- Kč/t

Uvedené ceny neobsahují DPH dle platných předpisů a náklady na přepravu a používání sběrných nádob a služby

Všechny ostatní ceny za provedené práce TS Ludgeřovice ( doprava, sečení, hrabání, nakládka a jiné ) jsou smluvní.

 

Zpracoval: Balgar Josef – jednatel společnosti

Ceník strojů a zařízení.docx (18995)